ERP og Digital Signage

Bruk bedriftens ERP system som informasjonskilde til Digital Signage.
Vis frem data fra produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi på skjermene.