PIM og Digital Signage

Hent ut og bestem hvilke produkter du ønsker å vise på skjerm via PIM (Product Information Managment).
Benytter din virksomhet PIM vil det være smart å koble dette sammen med Digital Signage. På den måte kan du styre kampanjer, informasjon på skjermer i hele organisasjonen og være sikker på at innhold, bilder og evt tilbud er riktig.