Tekst/Bilde og Digital Signage

Ønsker du noen manuelle datakilder, kan vi lage de.
Ønsker du f.eks. en manuel nyhetskilde, kan vi lage en for deg. Kan f.eks. inneholde overskrift, tekst og bilde. Fyll inn feltene, velg design og bestem hvilken skjerm som skal se det og trykk på publiser.