VY og Digital Signage

d:Signage er integrert standard mot VY og kan tilby egendefinerte visninger av transporttilbud (buss/tog) fra nærmeste holdeplass.
Smart løsning som tar utgangspunktet i skjermens lokasjon og viser neste avgangstid og destinasjon for buss og tog.