Digital informasjon på første tee

Digital informasjon på første tee

PylonAnimasjon
Enhver golfklubb har til enhver tid nyttig og viktig informasjon og gi til medlemmer og gjester. Finnes det noe bedre sted å gjøre dette på en 1. tee?
En heldigital pylon med viktig og nyttig informasjon optimaliserer driften og informasjonssflyten i klubben. Absolutt alle som skal ut å spille golf er innom første tee. Enten de skal spille 3, 9, 14 eller 18 hull er første tee stede og informere og kommunisere. Med digital infotavle (infoskjerm) kan klubbens administrasjon enkelt formidle informasjon til ulike tidspunkter med ulik viktighetsgrad og varighet. 

Eksempler på hva klubben kan benytte en digital infotavle til:
  • Eget informasjonsfelt for spesielt viktige hendelser (forsiket starttid o.l.)
  • Værmelding neste 2-4 dager
  • Plakater fra klubb og forbund (Covid)
  • Praktisk informasjon
  • Banestatus
  • Sponsorer
  • Annonser

Bildeeksempler på innhold:
PilonGolf
Visning av værmelding neste 2-4 dager. Standard felt i bunn for viktige meldinger.
PilonGolf2
Banestatus. En fin måte å kommunisere arbeid på banen og/eller generell banestatus.
PilonGolf3
Kan f.eks. brukes til informasjon om toalett, servering o.l.
PilonGolf4
Oversikt over sponsorer og samarbeidspartnere.
PilonGolf5
Annonser fra lokale og nasjonale aktører.
PilonGolf6
Plakater og informasjons fra klubb/forbund.

Løsning

En utendørs informasjonsskjerm (Pylon) krever litt mer enn en vanlig skjerm. Den må tåle vær og vind, høye og lave temperaturer. Vi har ferdige løsninger som tilfredsstiller nordisk klima og gode garantier. Leveransen avhenger av at det er tilgang på strøm i nærheten, som må graves inn til selve enheten. I tillegg må de støpes et fundament som selve pylonen monteres på. For å kunne administrere løsningen over nett, trenger vi også å koble den til nettverk. Iddelt sett klubbens egen fastnett, men løsning for 4g tilkobling finnes.

Softwareløsningen gjør det enkelt for klubben og vedlikeholde innholdet. Vedlikehold gjøres via nettleser og kan derfor admininstreres fra hvor som helst. Løsningen kan også sammenkobles med andre av våre spesielle golfløsninger (Klubbtavle og inforskjermløsning)


Finansiering

Totalpris inkluderer pylon, skjerm, støp av fundament, montering, software og opplæring. I tillegg kommer tilførsel av strøm/nettverk.

Leasing over 5 år - pr. mnd kr 2810,-
I tillegg kommer mnd lisens på software kr 219,-
Forsikring og serviceavtale kommer i tillegg.

Ta kontakt for mer informasjon eller bestilling.

Fyll ut skjema nedenfor, ring 941 62 180 eller send e-post.
Vi tilbyr rask levering. Komplett løsnining levert innen 14 dager.