Veidekke-logo

Tips oss om innhold


Her kan du sende inn tips til innhold på informasjonsskjermen. Hva kan være nyttig informasjon for deg som leser. Tall og statistikk, planer, resultater, driftsmessig informasjon o.l. Alle forslag mottas med takk.

Tips oss om innhold


Her kan du sende inn tips til innhold på informasjonsskjermen. Hva kan være nyttig informasjon for deg som leser. Tall og statistikk, planer, resultater, driftsmessig informasjon o.l. Alle forslag mottas med takk.