Sjekk priser på digital signage

Sjekk priser på digital signage

Fyll ut feltene nedenfor og beregn prisen på digital signage for din virksomhet.
 
Antall avspillere/skjermer:

Ønskede funksjoner:


Datadrevet innhold fra:
E-post
Mobil
Sikkerhetskontroll
Avspiller:
Vi benytter ChromeBit eller ChromeBox som avspiller på skjermene. Prisen avhenger av hvor mange forskjellige skjermer som skal benyttes.

Funksjoner:
Vi har en rekke standardfunskjoner vi kan sette opp i løsningen. Velg en eller flere av disse.

Integrasjoner:
Vi har ferdige api integrasjoner mot en rekke systemer. Benytter du allerede en av disse i dag, kan vi enkelt vise innholdet i d:Signage.
Oslo:
Besøksadresse:
Drammensveien 167, 0277 Oslo
Telefon: 941 62 180
post@digitalsignage.no
sarpsborg:
Besøksadresse:
Tuneveien 4, 1710 Sarpsborg
Telefon: 941 62 180
post@digitalsignage.no
d:Signage © 2019