KUNDECASE:

Waterlogic

Videovegg og BI data


Videovegg og interne informasjonsskjermer i salgslokalene

Waterlogic er en moderne, transparent og fremoverlent virksomhet som ønsker å bygge eierskap, lojalitet og motivasjon blant sine medarbeidere. Her er historien om hvordan de jobber, og hvorfor de valgte digital signage som virksomhetens viktigste informasjonskanal.


– Vi er en transparent bedrift med fokus på åpenhet, og en digital signage løsning med gode integrasjoner til våre interne systemer bidrar til å underbygge dette på en god måte, sier Øyvind Carlsen i Waterlogic.

Datadrevet innhold
PowerBI og interninformasjon var i utgangspunktet det vi ønsket å ha på våre skjermer. Dette fordi statistikk og informasjon bidrar til økt motivasjon og skaper en følelse av eierskap blant våre medarbeidere. 

Å finne en software var ikke noe problem, men når det kom til dynamiske data og integrasjoner var utvalget begrenset. De fleste leverandørene vi var i dialog med hadde stort fokus på hardware og hadde liten eller ingen kunnskap om software – i hvert fall ikke når det kommer til å drive infoskjermløsninger med dynamisk data hentet fra andre systemer. Da jeg oppdaget d:Signage, og fikk presentert deres løsning med koblinger til PowerBI og Sharepoint, var det ingen tvil. De var fremoverlente når det gjaldt softwareutvikling og teknologi, og var i tillegg en totalleverandør på hardware, software installasjon og montering.

Sharepoint
Vi skal også ta i bruk Sharepoint, men er ikke helt i gang med dette ennå. Dette blir en dynamisk tilnærming til hva som skal vises på våre skjermer, det at vi kan sette regler for hva vi ønsker å vise til enhver tid er jo et pluss. Og en annen ting som påvirket min avgjørelse om å ta i bruk d:Signage var at vi selv kan bestemme hvor mange skjermvisningsvarianter vi vil ha, og hva slags informasjon som skal vises på de ulike lokasjonene. Så dette var veldig bra! 

La oss si det sånn: jeg stod igjen med noen få leverandører når jeg skulle ta en beslutning - og det som ble en sannhet var at de andre rett og slett bare falt fra når det kom til innsikt, forståelse og kunnskap om datadrevet innhold og software. Så da endte min beslutning på d:Signage.

Relevant og verdiskapende informasjon
Vår d:Signage løsning har som oppgave å vise informasjon om KPI’er, nyheter og andre viktige saker som underbygger vår intensjon om å være en åpen og transparent bedrift. Og jeg ønsker å skape mer bevissthet rundt resultatene våre slik at man føler mer delaktighet og eierskap i selskapet. Skjermene bidrar til å synliggjøre hvordan vi ligger an i forhold til våre mål - at vi bygger en hype på det. En motivasjonsfaktor.

For oss handler det om hvordan vi kommuniserer og informerer internt, men målet er også å trigge medarbeiderne til å bruke våre eksisterende systemer som for eksempel Sharepoint ved at de får små drypp fra infoskjermene om hva de kan gå inn å lese mer om. Infoskjermene kan på den måten hjelpe oss med å synliggjøre interessante nyheter i våre eksisterende systemer slik at de faktisk blir tatt i bruk av medarbeiderne. Vi får jo varslinger på mail og telefon, men ofte er ikke det nok. 

Vi er nå i testfasen her på Trollåsen, og planen er at vi skal installere d:Signage på alle våre kontorer. Signageløsningen bidrar til mer kunnskap og bedre kunnskapsflyt. Vi bruker infoskjermene og sharepoint som et intranett, reduserer antall e-poster, sørger for at det våre medarbeidere får av informasjon blir mer relevant - at vi fjerner all unødvendig støy, avslutter en fornøyd Øyvind Carlsen.
Be om pris eller et uforpliktende møte/demo
Vi stiller gjerne opp på en uforpliktende demonstrasjon hos deg – eller via Google Meet. Fyll ut skjema nedenfor eller ring oss på telefon 941 62 180, så tar vi kontakt for nærmere avtale.