SLA

SLA

Avtale for Spesielle betingelser
Utvidet SLA-avtale innenfor en eller flere av nedenfor nevnte punkter kan avtales.

- Dedikert kontaktperson
- Responstid og tilgjengelighet
- Drift, support og vedlikehold
- Årsavtale for uttak av ressurser med redusert timepris
- Utvidet garanti

Kontakt Support for spørsmål og avtale om drøfting av Spesielle betingelser for din virksomhet.