KUNDECASE:

BDO

Komplett digital signage


Nasjonal, regional og lokal innholdsdistribusjon blandet med datadrevet innhold
"BDO i Østfold bruker digital signage for å dele viktig informasjon som tall og statistikk, nyheter, aktiviteter og faglig innhold med alle ansatte i våre sju avdelinger. Vår årlige medarbeiderundersøkelse har vist at økt fokus på intern kommunikasjon har bidratt til økt inkludering og mer fornøyde medarbeidere. Deling av informasjon via skjermer har derfor blitt en av av våre viktigste kanaler for å opprettholde en god intern informasjonsflyt."

- Knut Evensen
Regionleder Østfold/Follo, BDO