Digital signage

– med mål og mening

Digital signage

– med mål og mening

Digital signage - med mål og mening
Publisert: 4. juli 2019
Lesetid: 2 min. 30 sek.
Jobber din virksomhet med KPI’er og konkrete mål for resultater og endring? Les hvordan du – med digital signage som kommunikasjonskanal – enkelt kan dele data med dine kollegaer for å stimulerer til bedre måloppnåelse.
Definér tydelige mål
I likhet med alle tiltak som har til hensikt å skape verdi – krever også digital signage at du definerer tydelige og konkrete mål. Først da vil investeringen gi mening for virksomheten, for deg som leder, og for dine medarbeidere. Eksempler på målsettinger kan være omsetningsmål, leveringspresisjon, leveringstid, kvalitet og reklamasjoner, produksjonshastighet, internkommunikasjon, kjennskap til selskapets kunder, produkter, tilbud, tjenester, strategier, mål, verdier, retningslinjer for etisk handel (code of conduct) og sponsorater – for å nevne noen. Økt kulturbygging og trivsel på arbeidsplassen gjennom f.eks. formidling av innhold fra egne sosiale kanaler, presentasjon av nyansatte, HR-relatert informasjon, uhøytidelige konkurranser ol. kan også være et verdiskapende mål. 

Soner med forskjellig innhold
Når dine mål er konkretisert og forankret – det vil si at de kan måles og verdifastsettes slik at nødvendige ressurser gjøres tilgjengelig for å drive prosjektet, starter prosessen med å definere i hvilke soner skjermene skal stå i. Med soner menes områder med bestemte formål og målgrupper, og kan deles inn i mange ulike områder i virksomheten. De mest vanlige er inngangsparti, resepsjon, ventesoner, transittsoner, kantine, administrasjon, salg, produksjon og lager. Hvilke soner du har behov for å dekke faller ofte på plass når man jobber med formål og mål for prosjektet. Men det er allikevel viktig å ta seg tid til å vurdere de ulike sonene for å sikre en spredning av budskapet som gir et best mulig resultat. Når sonene er kartlagt settes formål til disse i henhold til de målsettingene du har definert. 

Datadrevet innhold
Prosessen så langt legger grunnlaget for valg av hvilke egne datakilder du kan bruke og eventuelt hva slags innhold du må produserer manuelt for de ulike sonene. Har du data som kan knyttes opp for automatisk distribusjon – f.eks. via Power BI, Yammer, SharePoint, Salesforce, QlikSense eller Facebook, vil dette forenkle og i stor grad automatisere prosessen. Hvorvidt du trenger datadrevet eller manuelt drevet innhold avhenger naturligvis av dine mål og hva du må kommunisere for å nå disse. Men de fleste virksomheter vil nok i stor grad kunne støtte seg til datadrevet innhold fra eksisterende kilder. 
Film og animasjoner er ikke å regne som datadrevet innhold, men er allikevel velegnet til å formidle et budskap på en engasjerende måte. 


Visuell og funksjonell design
En god digital signage løsning med tydelige mål, treffsikkert og engasjerende innhold formidlet via godt synlige skjermer, er langt på vei det som skal til for å lykkes. Men man skal ikke undervurdere effekten av et godt visuelt og funksjonelt design. Det vil si hvordan man bruker farger, fonter og grafiske virkemidler for å fremme budskapet. Husk at dine skjermer også kommuniserer din identitet og profil og er med på å bygge ditt merkevare.

Ønsker du å vite mer om muligheten med digital signage for din virksomhet, les mer på digitalsignage.no eller ta kontakt med oss for et møte.
Få siste nytt om digital signage
Sharepoint og digital signage
Sharepoint og digital signage

Microsoft SharePoint er en kraftfull dokumentdelistplatform fra Microsoft, men ved å dele innholdet på bedriftens infoskjermer gir du budskapet større fokus og en større rolle.
TakeOver spilleliste
TakeOver spilleliste

​Med TakeOver spilleliste kan du enkelt og raskt overstyre eksisterende innholdet på alle eller utvalgte skjermer i en ønsket tidsperiode.
Power BI, Yammer og Sharepoint via Digital Signage
Power BI, Yammer og Sharepoint via Digital Signage

d:Signage tilbyr integrasjoner mot en rekke kraftfulle kilder som Power BI, Yammer, SharePoint, Salesforce, QlikSense med flere.