Maler og inspirasjon.

Maler og inspirasjon.

Å definere hva et infoskjerm system skal brukes til og hva man skal oppnå viser seg for de fleste å være en vanskelig prosess. Derfor har vi laget en oversikt som forhåpentligvis gir inspirasjon og klarhet i muligheter, slik at man enklere kan laget en god kommunikasjons-strategi.

Lag maler for faste elementer som gjennbrukes regelmessig.
NB! Alle maler tilpasses kundens Brand Guidelines og kan grafisk og funksjonelt tilpasses etter behov. Malene nedefor er kun ment som eksempler på type innhold og ikke grafisk.

En mal kan brukes manuelt (i software) eller kobles til en annen datakilde, dersom denne finnes, slik at strømmen av informasjon oppdateres automatisk. Eksempel på andre datakilder kan f.eks. være SharePoint, PowerBI, Yammer, Facebook Workplace, Tripletex, Visma, egne nettsider o.s.v.
Vis alle
Ledelse
Kommunikasjon
Salg
Marked
HR
HMS
IT
Økonomi
Facility Service
Primærfunksjoner:
I
Informasjonsfunskjon
B
Ekspressiv og appellativ
S
Sosialfunksjon
K
Kontrollfunksjon
Stream
Live Stream
Bryt eksisterende spilleliste på alle, noen eller en skjerm for å sende live video i en kortere periode.
ledelse, kommunikasjon, salg, hr, it
S
Jubilant
Jubilanter
Fremhev selskapets jubilanter. Manuell mal eller datadrevet fra f.eks. Microsoft Ad eller SharePoint liste.
hr
S
Kampanje
Kampanjer
Kampanjemaler for produkter og tjenester. Hent data fra PIM eller andre databaser, eller produser manuelt innhold.
salg, marked
I
Varslingsplan
Varslingsplan
Varslingsplan som f.eks. hentes fra ftp server, SharePoint dokumenter eller oppdateres manuelt.
hms
K
FAQ
FAQ
Ofte stilte spørsmål kan være en nyttig måte å skape synkrone virksomheter. Kan brukes både internt og offentlig.
kommunikasjon, salg, marked, hr, hms, it, økonomi
I
Driftsmelding2
Driftsmeldinger
Egne maler for driftsmeldinger sikrer god it kommunikasjon i virksomheten. Kan kobles mot eksisterende datadrevne driftssenter.
it, økonomi
I
Bes%C3%B8k
Besøkende
Fremhev viktige besøk slik at kunden føler seg ekstra velkommen. Manuel mal eller hentet fra Google eller Microsoft Calendar.
kommunikasjon, salg, marked, hms
I
Velferd
Velferd/fordeler
Synliggjør ansattegoder. Manuelle maler eller datadrevne fra andre aktuelle kilder. Rabatter, hytteleie, billetter og andre avtaler.
hr
S
Brann
Evakuering
Ved f.eks. brann kan egen mal for evakuering automatisk vises på alle skjermene. Malen henter automatisk evakueringsdata fra skjerm/lokasjon som viser vei og møteplass. Kobles opp mot brannalarm ved hjelp av api.
hms, facilityservice
I
News1
Nyheter
Nyhetsmal kan innholde mange forskjellige elementer. Manuell eller datadrevet mal som f.eks. kan hente innhold dirkete fra SharePoint Sites, Workplace o.l.
kommunikasjon, salg, marked, hr, hms, it, facilityservice
I
Bedriftidrett
Bedriftsidrettslag
Sosial og viktig interninformasjon med resultater, informasjon m.m. Manuelt eller datadrevet oppdatering.
hr
S
Ma%CC%8Al
Mål og krav
Grafiske fremstillinger av mål for organisasjonen. Kan hentes fra datakilder som PowerBI, Google Datastudio o.l. eller baseres på Excel dokumenter og manuelle prosesser.
ledelse, salg, hms, økonomi
K
Event
Arrangementer
Fortell ansatte og kunder/besøkende om kommende arrangementer. Enkelt arrangementer eller listevisning. Sorter visning mot ulike målgrupper.
kommunikasjon, salg, marked, hr, hms, it
S
Matsvinn
Matsvinn
Fokus på bærekraft har stort fokus i de fleste bedrifter. Benytt datavisning til å påvirke adferd. Manuell eller datadrevet innhold.
it, facilityservice
K
Quiz
Quiz
Lag enkle QUIZ innenfor ønskede kategorier. Brukes sosialt, som opplæring eller mot kunder.
kommunikasjon, marked, hr, hms
S
Meny
Meny
Vis frem dagens eller ukens meny fra kantinen. Manuelt innholdsoppdatering eller hent data fra facility service leverandøren.
facilityservice
I
Ordre
Tall og statistikk
Grafiske fremstillinger av tall og statistikk. Kan hentes fra datakilder som PowerBI, Google Datastudio o.l. eller baseres på Excel dokumenter og manuelle prosesser.
ledelse, salg, økonomi
K
RSS
RSS
RSS kan brukes til fag, og bransjenyheter eller generelle nyheter.
kommunikasjon, salg, marked, hr, hms, it, facilityservice, annet
I
Skade
Dager uten skade
Mal for visning av f.eks. dager uten skade på arbeidsplassen. Manuell eller datadrevet fra hms verktøy o.l.
hms
K
Occupancy
Sensordata
Hvor mange er i lokalet nå og i hvilken del av lokalet er de? Vis innhold fra sensorer i bygningen for optimal sikkerhet og arbeidsflyt.
hms, facilityservice
K
Pressemelding2
Pressemeldinger
Enkle og lettleste maler for pressemeldinger og kunngjøringer som skiller seg fra standard maler.
ledelse
B
Opening
Åpningstider
Mal for visning av åpningstider.
salg, marked, facilityservice
I
Kalender
Kalender
Datadrevet kalendervisning fra Google eller Microsoft Calendar med skreddersydd design.
kommunikasjon, salg, hms, it, facilityservice
I
Wayfinding
Wayfinding
Mal for wayfinding i bygg, butikk, bedrift. Enkel å administrere alle etasjer/bygg i samme løsning. Mest vanlig med manuell mal.
hr, facilityservice
I
Kollektiv
Kollektiv
Fint å kunne informere om neste avgang fra nærmeste holdeplass. Datadrevet med innhold fra buss, ferge, tog, t-bane, trikk og flytrafikk.
annet
I
PDFmal
Pdf
Mal for avspilling av Pdf direkte i løsningen. Viser alle sider fra PDF filen i ønsket spilleliste.
kommunikasjon, salg, marked, hr, hms, it, økonomi
I
Nyansatt
Nyansatt
Fremhev nyansatte i selskapet. Manuell mal eller datadrevet fra f.eks. SharePoint liste.
hr
S
ToDo
Fremdriftsplan
Fremdriftsplan og oppgaveløsning med fokus på god visualisering. Kan lages manuelle, eller hente fra Trello, PowerBI eller tilsvarende kilder.
salg, marked, hms, it
K
Oppgaver
Oppgaver
En fin måte å sørge for at alle får med seg viktige felles oppgaver. Manuell data eller hentes fra ekstern kilde.
salg, marked, hms, økonomi
K
Visjon
Verdier
Få frem selskapets verdigrunnlag til alle ansatte - uansett hvor de er lokalisert.
ledelse
B
Brand
Branding
Skap stolthet og engasjement.
kommunikasjon, marked
B
Film
Film
Filmer fra fil eller YouTube kan publiseres direkte inn i mal.
kommunikasjon, salg, marked, annet
I
Program
Program
Mal for visning av program ved arrangement. Som regel en manuell mal, men kan også hente data fra annen kilde.
kommunikasjon, salg, marked, hr, hms, it, økonomi, facilityservice
I
PowerPointmal
PowerPoint
Mal for avspilling av powerpoint direkte i løsningen. Viser alle sider fra powerpoint filen i ønsket spilleliste.
kommunikasjon, salg, marked, hr, hms, it, økonomi
I
Be om pris eller et uforpliktende møte/demo
Vi stiller gjerne opp på en uforpliktende demonstrasjon hos deg – eller via Google Meet. Fyll ut skjema nedenfor eller ring oss på telefon 941 62 180, så tar vi kontakt for nærmere avtale.