Puzzel og Digital Signage

d:Signage er nå integrert mot Puzzel - Leverandør av skybaserte kontaktsenterløsninger.
d:Signage kan nå hente ut informasjon direkte fra Puzzel dashboard. På den måten kan du f.eks synliggjøre status for sentralbord m.m. Hent ut data fra dashboard som inneholder support fra Chat, Sosiale medier, telefon, epost og sms.