Visjon og misjon

Visjon og misjon

Vi tror digital signage vil bli en helt naturlig del av enhver virksomhets omgivelser i fremtiden. Med all digitalisering som skjer i samfunnet og med et stadig økende antall digitale tjenester og produkter (IoT - Internett of things) vil de aller fleste dra nytte av å dele informasjon, kommunisere og interaktere med ansatte, kunder og samarbeidspartnere – i det åpne rom og i private soner.

Vi har som mål å ta en ledende posisjon i dette markedet, og skal oppnå dette gjennom å bruke Design Thinking der vi setter kunden og brukernes behov i sentrum. Vi vil utvikle produkter og tjenester som skaper verdi og mening, og som fyller tomrom i soner der folk ferdes, jobber, samles, handler og lever. Mobiltelefonen er en helt naturlig del av vår hverdag på samme måte som digital signage vil få i våre omgivelser.

Siden oppstarten for tre år siden har vi allerede etablert solide partnere og leverandører som tror på oss og som følger oss på vår visjon og våre mål. Vi har også fått med oss kravstore og visjonære kunder som har satt oss på prøve for å oppfylle krav til løsning, funksjonalitet, kvalitet og pris. Og vi har lykkes godt så langt. Dette arbeidet skal vi fortsette med, og vi skal bestrebe oss på å alltid levere solide, helhetlige løsninger som våre kunder blir fornøyde med.

 
Er du interessert i å bli med på reisen, ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte.
Kontakt