d:Signage HMS touch skjerm

Digitaliser HMS tavla med touch skjerm

d:Signage HMS touch skjerm

Digitaliser HMS tavla med touch skjerm

d:Signage tilbyr nå kombinert infoskjerm og touch i samme løsning. Når skjermen ikke er i bruk, viser den definerte spilleliste, men så snart du berører skjermen, vises f.eks. hms data o.l.
HMS-skjerm
HMS-skjerm
De fleste virksomheter i Norge har krav og god informasjon i forhold til HMS til ansatte. Tradisjonelt benyttes en informasjonstavle (HMS tavla) som kommunikasjonskanal for HMS arbeidet i en bedrift. Løsningen krever hyppige oppdateringer og tungvinte prosesser både for verneombudsleder og hms ansvarlig. Ofte må en bedrift ha flere slike tavler i virksomheten og en tavle i hvert bygg (fabrikk/lager). 


Vedlikehold og oppdateringer

d:Signage HMS Touch løsning kan vedlikeholdes på mange forskjellige måter. De fleste bedrifter har gjerne alt hms materiell lagret på en server eller i et filarkiv som f.eks SharePoint, OneDrive, Google Disk o.l. Ved å integrere mot disse områdene kan vi hente ut akkurat de dokumentene og den informasjonen som trengs på en HMS skjerm. Dvs at all oppdatering av informasjonen gjøres på ett sted og man får aldri duplikate dokumenter eller utdatert informasjon. Løsningen kan vise følgende dokumenttyper:
 • Pdf
 • Excel
 • PowerPoint
 • Bilder
 • Filmer

Hent automatisk innhold fra

 • SharePoint
 • PowerBI
 • Outlook/Gsuite kalender
 • Facebook Workplace
 • Andre driftssystemer og plattformer

Vernerunder og AU møter oppsatte vernerunder og møter kan formidles direkte fra kilden, eller legges inn manuelt via oversiktlig publiseringsverktøy. Vi kan hente ut informasjon fra Google Kalender eller Outlook Kalender for å vise fremtidige AU møter, vernerunder o.l. Sømløs kommunikasjon med rask oppdatering av alle HMS skjermer i en virksomhet.
Referater o.l. kan samtidig hentes fra ovenfor nevnte kilder.


Viktig "tavle" informasjon

En HMS "tavle" bør inneholde en del faste elementer for å være fullverdig. Eksempler på innhold er:
 • Evakueringsplan
 • Varslingsplan
 • Branninstruks
 • Organisasjonskart
 • Vernerundeprotokoll
 • Samordningsliste
 • HMS plan
 • Fremdriftsplan

Nødbatteri

For at skjermen ikke skal slutte å virke ved nødsituasjon (strømbrudd/alarm) kan den utstyres med nødbatteri som holder den i gang i inntil 20 minutter. Innholdet kan lagres i løsningen slik at eksisterende innhold ved strømstans vil være tilgjengelig også uten nettverksoppkobling. Så snart nettverk/strøm er tilbake, vil den synkronisere på nytt mot kilden.
 

Infoskjerm

Vår HMS touch løsning kan enkelt kombineres med vårt infoskjermsystem. Det betyr at når ingen interagerer med skjermen, viser den spillelisten til selskapet/lokasjonen med relevant informasjon fra selskapet, tall, statistikk, nyheter m.m. Så snart noen berører skjermen vises en oversiktlig HMS meny som brukeren videre kan navigere igjennom for å finne relevant informasjon.


Andre nyttige funksjoner

d:Signage touch er mer en HMS. I touch menyen kan man selvfølgelig også vise andre menyer og nyttige funksjoner som ansatte og kunder kan finne praktisk.
 • Kollektivtrafikk
 • Sosiale medier
 • Produkter/tjenester
 • Værmelding
 • Tall og statistikk
 • Interne nyheter

Fremtiden er digital. Med HMS Touch skjerm løsning vil bedriften sikre informasjonsflyt og spare tid/ressurser på vedlikehold.


Vil du vite mer?

Ta kontakt for demonstrasjon/pris.