Teams og Digital Signage

Hent ut hendelser fra felles Teams kalender og vis til hele prosjektgruppen på en eller flere skjermer.