Visma.net og Digital Signage

Bruker din virksomhet Visma skytjeneste i dag, kan vi hente ut data via Visma.net