Sørg for at alle i bedriften får med seg hva som skjer...

... uten at det krever enda en oppgave som må utføres.

Sørg for at alle i bedriften får med seg hva som skjer...

... uten at det krever enda en oppgave som må utføres.

Sharpoint og infoskjerm

I dagens bedriftsmiljø er det avgjørende å sikre effektiv kommunikasjon og informasjonsoverføring blant ansatte. En metode som har vist seg svært effektiv, er å dele nyheter fra SharePoint direkte til infoskjermene i bedriften. Dette skaper automatiske prosesser som gir betydelig verdi uten ekstraarbeid. La oss se nærmere på hvorfor dette er en smart strategi.

Effektiv informasjonsspredning
Infoskjermer er strategisk plassert på steder hvor ansatte ofte oppholder seg, som kantiner, inngangspartier, og fellesområder. Ved å integrere SharePoint med disse skjermene, sikrer man at viktige oppdateringer og nyheter når alle ansatte på en rask og effektiv måte. Dette er spesielt nyttig i større bedrifter hvor e-post og andre digitale plattformer kan bli overfylt, og hvor viktig informasjon lett kan oversees.

Automatisering av prosesser
En av de største fordelene med å bruke SharePoint til å oppdatere infoskjermer er automatiseringen det medfører. Når en nyhet legges inn på SharePoint, kan den automatisk vises på infoskjermene uten at noen trenger å manuelt oppdatere skjermene. Dette reduserer behovet for manuelt arbeid og minimerer risikoen for menneskelige feil, som for eksempel at viktig informasjon ikke blir publisert i tide.

Økt engasjement og involvering
Infoskjermer med oppdatert informasjon kan bidra til økt engasjement blant de ansatte. Når ansatte føler seg oppdatert og informert, øker det deres tilknytning til bedriften og deres forståelse av bedriftens mål og aktiviteter. Dette kan igjen føre til bedre samarbeid og høyere produktivitet. Ved å bruke SharePoint som kilde, sikrer man også at informasjonen er konsistent og at alle ansatte mottar den samme oppdateringen.

Redusert administrasjonsarbeid
Manuell oppdatering av infoskjermer kan være tidkrevende og ressurskrevende. Ved å automatisere denne prosessen via SharePoint, kan bedriften frigjøre ressurser og tid som kan brukes på andre viktige oppgaver. Dette er spesielt verdifullt for IT-avdelinger og kommunikasjonsansvarlige som ofte har mange andre oppgaver å håndtere.

Bedre utnyttelse av eksisterende teknologi
Mange bedrifter har allerede SharePoint som en del av sitt teknologiske økosystem. Ved å integrere dette med infoskjermer, utnytter man eksisterende teknologi på en smartere måte. Dette gir en høy avkastning på investeringen i både SharePoint og infoskjermene, og gjør at man kan dra nytte av funksjonaliteten uten å måtte investere i nye systemer.

Skreddersydd informasjon
Ved å bruke SharePoint som kilde for infoskjermer, kan informasjonen enkelt skreddersys til ulike avdelinger eller grupper i bedriften. Dette sikrer at hver avdeling får relevant informasjon som er spesifikk for deres arbeidssituasjon. For eksempel kan HR-avdelingen få oppdateringer om personalpolitikk, mens produksjonsavdelingen får informasjon om produksjonsmål og sikkerhetstiltak.

Konklusjon
Å dele nyheter fra SharePoint til infoskjermene i bedriften er en smart strategi som gir mange fordeler. Automatiserte prosesser reduserer manuelt arbeid, minimerer feil, og sikrer at viktig informasjon når alle ansatte raskt og effektivt. Dette øker engasjementet blant de ansatte, forbedrer intern kommunikasjon, og utnytter eksisterende teknologi på en optimal måte. Alt dette bidrar til økt produktivitet og bedre arbeidsmiljø uten merarbeid. Ved å implementere denne løsningen, kan bedrifter sikre at de er godt rustet for fremtidens kommunikasjonsutfordringer.

d:Signage har ferdige integrasjoner mot Microsoft SharePoint som sikrer stabil drift. Løsningen støtter krav til 2-faktor autorisering slik at alt innholdet er sikret og trygt formidlet.

Kontakt oss for mer informasjon og demostrasjon.

Be om pris eller et uforpliktende møte/demo
Vi stiller gjerne opp på en uforpliktende demonstrasjon hos deg – eller via Google Meet. Fyll ut skjema nedenfor eller ring oss på telefon 941 62 180, så tar vi kontakt for nærmere avtale.