4 tiltak som minimerer risikoen for smitte når dine ansatte skal tilbake på jobben

4 tiltak som minimerer risikoen for smitte når dine ansatte skal tilbake på jobben

Trygt tilbake på kontoret
Publisert: 4. august 2020
Det er bevist at sosial distanse er det beste virkemiddelet for å unngå smitte mellom mennesker. Men hvorfor er det viktig med ytterligere tiltak på en arbeidsplass? Nedenfor kan du lese om fire andre viktige tiltak som bør på plass for å unngå smitte og sikre at optimal sosial distanse opprettholdes.

1. Sensorbasert kapasitetsstyring av kontoret

Dersom du må på kontoret, sørg for å dra dit når færrest mulig av dine kollegaer er der. Med kapasitetsstyring og sensorteknologi kan dine ansatte i sanntid se hvor mange møterom eller arbeidsplasser som er opptatt. Vurder også å dele informasjon om hvem som er på kontoret for å sikre at de du ønsker å treffe er på jobb. Opt-in lokasjonsdeling mellom ansatte er en rimelig og god måte å øke tilgjengeligheten mellom ansatte, og gjør samhandlingen enklere.

Etabler regler for hvor mange mennesker som har lov til å oppholde seg på kontoret samtidig. Dette krever igjen at du har et system som visualiserer hvor mange rom eller arbeidsplasser som er i bruk.

Oppsummert vil du oppnå følgende:
  • Online visualisering av ledige kontorplasser
  • Booking-løsning som sikrer at ikke for mange er på kontoret samtidig
  • Se hvor ditt team er lokalisert
theme


2. Sikkert renhold 

Rene overflater er viktig, men i et kontorlandskap er dette nærmest umulig å opprettholde, og risikoen for smitte øker dersom et møterom eller et skrivebord blir brukt av flere uten at det er rengjort i mellomtiden. Med sensorer montert i lokalet vil ansatte og rengjøringspersonalet ha oversikt over hvilke overfalter som ikke er rengjørt.
 3. Jobb i grupper med dedikerte områder

For store selskaper med mange ansatte og store uoversiktlige lokaler i flere etasjer og bygg kan det være smart å dele inn det totale kontorareale i flere soner. På den måten kan hver enkelt ansatt tildeles en sone de har lov til å være. Gjelder da både møterom, kontorer og arbeidsplasser. På denne måten sikrer du at evt. smitte i selskapet begrenser seg til mindre områder og færre ansatte. Med sensorteknologi og Smart Office app kan man styre dette på en sømløs og enkel måte.


4. Automatisk varsling

Sosial distansering i et kontorlandskap er vanskelig å opprettholde fordi man ofte beveger seg rundt i lokalet. Med sensorteknologi kan du la dine ansatte bli varslet dersom de oppholder seg i store grupper eller møterom med for mange samlet. Sett maks kapasitet på områder til en minimum og send ut automatiske varsler når for mange er samlet. Dette vil hjelpe dine ansatte å opprettholde riktig sosial distansering.


Oppsummering

Med disse 4 stegene vil du sørge for at dine ansatte kan returnere til kontoret med større trygghet. Alle verktøy og metoder som er omtalt i denne artikkelen er funksjoner inkludert i Steerpath Smart Office programvare. Ta kontakt med oss for demonstrasjon og tilbud.
Ta kontakt for mer informasjon om Smart Office