Med datadrevet digital signage kan du vise innhold fra PowerBI, Sharepoint, Microsoft 365 m.fl., og oppdatering av skjermene skjer automatisk.