Facebook Workplace og Digital Signage

Mange bruker Facebook Workplace som sin bedrifts samhandlingssystem.
Bruk Facebook Workplace som informasjonskilde til dine infoskjermer og gi automatisk relevante opplysninger til dine ansatte og kunder. Hent ut data fra bestemte grupper i Workplace.