Alle våre avspillerne parres med programvaren for å unngå at uvedkommende får tilgang til dataene. Sensitivt innhold kan også styres til kun å vises på eget nettverk.