Sanntids data fra bedriftens analyseprogrammer er nyttig og relevant for ansatte. Filtrer dataene slik at visningen blir optimal for mottakerne. Skal engasjement gode rapporter fra ulike driftssystemer.