Med sensorstyrt innhold kan en, flere eller alle skjermer vise et bestemt innhold når sensoren trigges. Kan også bygges inn i skjermene.