Med soneinndeling av skjermene kan du distribuere målrettet og relevant innhold til dine brukere. Soneinndeling kan f.eks. være #public, #intern, #resepsjon og #kantine.