Bevegelsessensor

Bevegelsessensor

Digital signage og bevegelsessensor

Bevegelsessensor til digital signage har mange funksjoner. Først og fremst har bevegelsessensoren som oppgave å oppdage bevegelse foran skjermen og deretter utføre en oppgave ut i fra det. Dette kan være å spille av innhold, måle hvor lenge seeren blir foran skjermen eller registrere hvor mange som har hatt kontakt med skjermen. Dette gir deg verdifull informasjon og innsikt i din markedsføring. Under finner du en liste over de ulike funksjonene.

dsignage - sensorerartboard 1 copy 2
 

 • Registrering av mengden personer som har vært i kontakt med skjermen
 • Registrere hvor lenge personer står foran skjermen
 • Påvirke innholdet etter bevegelsesdeteksjon;
  • Starte innhold
  • Bytte til annet innhold
  • Forstørre / redusere innholdet
  • Flip innhold
 • Spill lyd
 • Justere bildestyrken
 • Slår skjermen på eller av