Infoskjermen

Infoskjermen

Inforskjerm og digital skilting (digital signage) er software og systemer som organiserer og distribuerer informasjon til skjermer plassert i eller utenfor forretningsvirksomheter, butikker eller på offentlige plasser.

Det finnes en rekke forskjellige løsninger på markedet. Mange benytter seg av en teknologi som legger "harde" filer (video, bilder) i et køsystem, og som vises på et utvalg skjermer. Det som i senere tid har vist seg å ha mer verdi for både bruker og målgruppe, er å tilby datadrevet innhold. Det vil si at man henter innhold fra eksisterende datakilder og setter sammen innholdet via en digital signage software. På denne måten blir man i stand til å kommunisere raskere og mer differensiert.

Innhold basert på data kan skreddersys målgrupper, lokasjoner og andre parametre som bestemmer hvor innholdet skal publiseres. Med datadrevet innhold åpner man også for bruk av såkalt NFC-teknologi(Near Face Communication) som gjør at et digitalt skilt kan kommunisere med kunden basert på behov og profil