Qlikview og Digital Signage

Qlikview og Digital Signage

Qlik Sense er et omfattende og moderne verktøy for datavisualisering og analyse.

 

Med Qlik Sense kan du bygge dine personlige rapporter, visualiseringer og applikasjoner og gjøre bedriftens tall, budsjetter, prognoser tilgjengelig for alle ansatte i organisasjonen. Vi har nå integrert d:signage mot QlikSense, slik at du kan få all data distribuert direkte ut på infoskjermer og dermed gjøre alt enda lettere tilgjengelig for de som trenger det.

Qlik Sense er et kraftig selvbetjeningsverktøy for deg som har behov for å selvstendig analysere data og skape lettforståelige visualiseringer – og ikke minst har et behov for å lett kunne dele resultatene med kollegene dine. Som verktøy er Qlik Sense således særlig sterkt til den desentrale organisationen med fokus på sluttbrukernes muligheter og opplevelse. Lag flotte og lettleste dashboard som vises på utalgte skjermer i organisasjonen.

Snakk med oss om hvordan vi kan integrere deres QlikSense løsning mot d:Signage.