Soner - digital signage

Soner - digital signage

Hva betyr å dele inn digital signage i soner?

Det finnes flere definisjoner på soner i en bedrift eller ute i det offentlige. Eksempelvis så har vi ventesone; slik som tannlegekontor eller resepsjon der folk sitter i ro og har mulighet til å se lengre på skjermen - dette åpner for å ha innhold med mer tekst og lengre sekvenser med visning. Et annet eksempel er transittsoner; togstasjoner, flyplasser og steder der noen går fra A til B er slike områder. Der ville det være behov for korte og tydelige beskjeder og hyppigere visninger. Når vi definerer hvilke soner skjermer skal stå i legger vi også grunnlag for hva slags innhold vil ha størst effekt på disse. Dette gjør at din markedsføring lykkes på digital signage.