Trello og Digital Signage

Vis frem Trellos tavler, lister og kort på informasjonsskjermen. Synliggjør organisasjonens oppgaver og fremdrift på en morsom og fleksibel måte. Vis aktuelt innhold på akkurat de skjermene du måtte ønske.