Kundecase: Veidekke ASA
Komplett datadrevet digital signage-løsning for Veidekke ASA
Totalleveranse på datadrevet løsning for Veidekke ASA i hele Skandinavia. Løsningen henter data fra mange hundre forskjellige områder, samt 5 forskjellige applikasjoner.

Hvilke behov hadde Veidekke?

Veidekke søkte en leverandør som kunne integrere mot SharePoint, Microsoft 365 og ikke minst PowerBI. De ønsket at alle brukerne i de forskjellige prosjektene i Norge, Sverige og Danmark ikke skulle behøve å logge seg inn i et nytt system, men styre innholdet fra eksisterende applikasjoner. Hvert enkelt prosjekt og lokasjon skulle styre innholdet sitt via SharePoint, PowerBI, Microsoft Calendar, Facebook Workplace, Instagram m.fl. I tillegg var Veidekke opptatt av god innholdsflyt i organisasjonen. Løsningen ble derfor satt opp med en arkitektur som automatisk distribuerer innholdet fra topp og nedover i organisasjonen. Konsern, land, virksomhetsområde, lokasjon og skjerm. Innhold publisert på et virksomhetsområde, blir kun synlig på skjermer i lokasjoner under dette området, mens innhold publisert på f.eks. Konsern vil bli synlig på alle skjermer i hele organisasjonen.  På den måten unngås dobbel publisering og man sikrer samtidig at innholdet blir distribuert riktig.
 

Hvilken verdi ønsket Veidekke å få ved å ta i bruk d:Signage? (Formål)

De ønsket synliggjøring av innhold fra alle nivåer av virksomheten, samt at hvert enkelt prosjekt skulle ha eierskap til sitt innhold. De ønsket en god miks av relevant informasjon til riktig sted.
Nyheter fra veidekke.no nyheter vises automatisk på alle skjermene.
Eksempel på WebCam mal som er enkel å sette opp.

Hvordan så arbeidsprosessen ut?
Arbeidsprosessen har vært veldig bra med Veidekke. Vi har sammen satt opp ønskede integrasjoner via våre moduler for Power BI, SharePoint, sosiale medier osv. Nødvendige ressurser i Veidekke har vært tilgjengelige og løsningsorienterte slik at vi sammen har sikret en god forståelse og gjennomføring. Per 1. januar 2020 er nå over 80 prosjekter i Norden aktive i løsningen. Målet er at alle kontorer og prosjekter skal være på plass i løpet av 2020.

 

Hva har blitt løst, og hva skal det jobbes videre med?
Vi har løst ønsket fra Veidekke om å bruke eksisterende og kjente applikasjoner som kilde til innhold på skjermer i hele organisasjonen. Alle integrasjoner er av høy kvalitet med fokus på sikkerhet. Det vil si at vi ikke henter innhold fra systemer via åpen url, men kun via innloggede og sikre koblinger, noe Veidekke selvfølgelig er svært opptatt av. Veien videre vil bestå av nye integrasjoner og utvikling for en enda mer optimal innholdsdistribusjon – spesielt på de lokale skjermene. Egne Power BI rapporter, bilder, nyheter, PowerPoint-filer,  filmer fra SharePoint og grupper fra Facebook Workplace er en god start, men ambisjonene er store for den videre utviklingen. I fase II av prosjektet står integrasjoner mot Meetio, Planner, HMS systemer og andre driftssystemer for tur. Vi gleder oss til fortsettelsen!

 • PowerBI rapporter/dashboard
 • SharePoint bilder, filmer og PowerPoint
 • SharePoint nyhetsmeldinger/koblinger
 • SharePoint lister
 • Microsoft Calendar
 • Trello
 • Teams Planner
 • Facebook Workplace
 • RSS
 • Børs
 • Værmelding (geolokasjon)

Be om pris eller et uforpliktende møte/demo
Vi stiller gjerne opp på en uforpliktende demonstrasjon hos deg – eller via Google Meet. Fyll ut skjema nedenfor eller ring oss på telefon 941 62 180, så tar vi kontakt for nærmere avtale.