Del data fra PowerBI, Sharepoint og Microsoft 365 med dine ansatte gjennom Digital Signage

Del data fra PowerBI, Sharepoint og Microsoft 365 med dine ansatte gjennom Digital Signage

Power BI, Yammer og Sharepoint via Digital Signage
Oppdatert: 10.januar 2020
Lesetid: 1 min. 30 sek.
I vår digital signage-løsning har vi integrasjoner mot en rekke kraftfulle kilder som Power BI, SharePoint, Microsoft 365, Yammer, QlikSense, Tripeltex med flere. Ved å automatisk vise viktige data på skjermer i organisasjonen, gir du dine ansatte verdifull innsikt.
Mange bedrifter benytter i dag Power BI for å samle data fra andre løsninger (økonomi, analyse, drift) i dashboard. Rådata formidles gjennom grafer og visuelle fremstillinger. Utfordringen er å få vist frem de viktige dataene til ansatte som har nytte av det. Den beste måten å oppnå dette på er via digital signage. Gi alle ansatte en mulighet til å se hvordan de jobber og hva de har oppnådd - til enhver tid.

Å kombinere bruk av data fra PowerBI med data fra f.eks. Yammer, SharePoint eller andre samhandlingstjenester er smart. På den måten vil innholdet på skjermene være oppdatert med relevant og god informasjon rettet mot de forskjellige avdelingene i en bedrift. Spe på med noen manuelle datakilder i d:Signage og du har har en komplett løsning med full kontroll på innholdet, samtidig som du gir de ansatte den informasjonen de trenger for å yte maksimalt.

Våre fullintegrerte løsninger er satt opp med stor sikkerhet slik at dataene dine ikke kommer på avveie. Vi benytter ikke åpen url mellom kilde og avspiller, men kun kryptert og autorisert disitribusjon. Alle avspillere må parres med kilden for å kunne vise innhold. Vi tilbyr også brukerstyrt SSO (Single Sign On) mot Microsoft 365 og GSuite for enklere bruk av d:Signage.


Eksempel på datakilder:

  • Power BI
  • Qlikview
  • Tripeltex
  • Salesforce
  • Visma.net
  • Yammer
  • SharePoint
  • Facebook Workplace
  • Gsuite (Presentasjon, Regneark, Kalender)
  • Microsoft365 (PowerPoint, Excel, Kalender, Teams)

I tillegg kan vi hente ut data fra ERP og CRM systemer direkte via vårt d:synk senter.

Ønsker du å vite mer om muligheter for visning av eksisterende data på digital signage - kontakt oss på telefon, via skjema eller på e-post.

Noen av våre viktigste integrasjoner:
Power BI
SharePoint
QlikView
Office 365
Teams
G Suite
Google Analytics
Trello
Visma.net
Yammer
Tripeltex
Puzzel
Yahoo Finans
Finn.no
Twitter
Facebook Workplace
Facebook
Instagram
Youtube/Vimeo
SmartDoc
Få siste nytt om digital signage
Trygt tilbake på kontoret
Trygt tilbake på kontoret

Det er bevist at sosial distanse er det beste virkemiddelet for å unngå smitte mellom mennesker. Men hvorfor er det viktig med ytterligere tiltak på en arbeidsplass?
Hygieneprotokoll
Hygieneprotokoll

Corona-viruset har tvunget oss til å ta hensyn til noe nytt. Mens viktigheten av god personlig hygiene først og fremst var et element i sosialt ønskelig adferd, vet vi nå at smitte på grunn av dårlig hygiene i noen tilfeller til og med kan være livstruende.
Covid-19 - Smittebegrensning på kontoret
Covid-19 - Smittebegrensning på kontoret

Gjør arbeidsplassen sikrere med sosial distansering, grupper og monitorering av trafikk