Service-level-agreement

Service-level-agreement

Serviceavtale SLA-avtalen definerer servicenivå/responstid på tjenesten og leveransen som kan forventes mellom Dere som Kunde og d:Signage (Leverandøren). Dette for å forsikre at Partene har samme oppfatning av hvilket servicenivå som kan forventes. Om ikke annet er avtalt er SLA standard for Kunden.

Om Dere som Kunde ønsker å ligge i en annen SLA pakke ta kontakt med din kontaktperson eller support@digitalsignage.no. Rapportering av feil Driftsfeil rapporteres på telefon 941 62 180, og du vil settes over til vakthavende tekniker. Om telefon ikke blir besvart, send en beskrivelse av problemet til support@digitalsignage.no eller fyll ut skjema. Responstid (timer-T) starter fra problemet er rapportert i en av de nevnte kanalene.

Responstid

Tidspunkt:
SLA Standard
SLA Pluss
Hverdager 08.00-16.00
8 timer
4 timer
Kveldstid 16.00-22.00
Ikke inkludert
4 timer
Natt/Helg/Helligdager
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Tidsbegrep i tabell over viser maksimal responstid basert på SLA avtale.

Timepris

Henvendelser som ikke skyldes driftsproblemer ved Tjenesten og Leveransen vil faktureres etter følgende timepriser:
Tidspunkt:
Timepris/Minstepris:
Hverdager 08.00-16.00
1.390,-
Kveldstid 16.00-22.00
1.800,-
Natt/Helg/Helligdager
2.200,-
Pris er eks. mva og per time. Retting av driftsproblemer i d:Signage.no sin tjeneste faktureres ikke.

Priser for oppgradering av SLA nivå

Avtale:
Pris pr mnd:
SLA Standard
Inkludert
SLA Pluss
3.000,-
Pris er eks. mva.

Force majeure

Oppetid og responstid garanteres med forbehold Force Majeure. Force Majeure er forhold utenfor Partenes kontroll som gjør det umulig eller urimelig vanskelig/kostbart for partene å oppfylle sine forpliktelser. Etter alminnelig kontraktsrett vil Leverandøren bli fritatt for leveringsplikt i den forstand at man ikke vil være erstatningsansvarlig for manglende levering i slike tilfeller. Eksempler på Force Majeure er ytre påvirkninger av driftssystem som for eksempel et større strømbrudd som ligger utenfor Leverandøren sin mulighet å kontrollere. Alle typer naturkatastrofer ligger også inn under Force Majeure.